Far med 2 barn på fanget, sitter i skogen og peker mot noe oppe i trærne

Den Trondhjemske postvei
Surnadal kommune

Surnadal kommune kan by på et bredt spekter av opplevelser langs den gamle postveien. Opplev området fra sykkelsetet eller gå en tur – strekningen kan også gås med barnevogn. Vil du oppleve ruta har du flere muligheter – kombiner den historiske vandreturen med et slag golf, eller oppleve det flotte veihistoriske miljøet og rusle over Faksnes bru. Skysstasjonen på Røv har hatt tidligere hatt kongelige overnattingsgjester og har en spennende historie både som skysstasjon og gjestgiveri.

Familie på 4 sykler på en skogsvei

Postveien i Surnadal kommune byr på gode muligheter til å tilrettelegge veien for bruk og til historieformidling om både postveien og posthistorie. I tillegg til formidling om selve veien er det også spennende historier knyttet til gårdene Røv og Skrivarstua. Hele veistrekningen er på omtrent 50 km og går hovedsakelig gjennom jordbrukslandskap.

Traseen starter ved landingsvoren i Kvanne, gjennom gårdstunet på Skrivarstua og over Mo golfbane, som er knutepunktet for veitraseen fra 1800-tallet, til Grytskogan. Herfra slynger veien seg på og langs elvesletta vekselvis gjennom jorder og skoger til Skei sentrum. Veien videre fortsetter på elvesletta og passerer gjennom gårdstunene på Honnstad og Røv frem mot kommunegrensen til Rindal.

Det har eksistert to landingsvorer i Surnadal, Skrivarstuvoren og Stangvikvoren. Sistnevnte vor hører til den yngste veitraseen fra 1800-tallet som gikk mellom Mo og Stangvik, og ble bygd i 1839. Postbåten ankom Stangvikvoren med post fra Bølset i Tingvoll.

Budbringeren

Budbringeren forteller...

Engelskmannen William Matteiu Williams beskriver sitt opphold på Kvammen gård i 1856 på denne måten:

«Min seng var ekte norsk, en avlang kasse fylt med halm, over halmen et slags ullteppe eller snarere et gulvteppe, så et lerretslaken, og en sauefell til overbredsel. Jeg har intet imot en slik seng når den er godt oppredd, - ja jeg foretrekker halm for fjær hvis halmen er ny og passe hård. Grove laken er

bedre enn glatte, og en saufell med ren ull kan være et herlig overbredsel. Men jeg har en inngrodd uvilje mot nyflådde saueskinn som ennu har bevart en god del animalsk fuktighet på kjøttsiden. Det var tilfelle med min fell, og odøren av slakterbutikk var ikke egnet til å fremkalle behagelige drømmer».

– Utdrag fra William Matteiu Williams bok "Til fots i Norge for hundre år siden" (oversatt i 2005)

Utvalgte parseller – Surnadal kommune

Surnadal Veitrase Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 2

Stangvik – Mobøen

Veistrekningen går som asfaltert vei mellom Mo og Vang, før den fortsetter som gruset vei gjennom skogs- og våtmarksområde fra Vang og frem til Bruvollen gård.
Les mer
Surnadal Skrivarstua Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Kvanne landingsvor – Skei

Vandre på den gresskledde veien over myra og gjennom skogen. Turen kan startes eller avsluttes med et slag golf.
Les mer
Surnadal Faksnes Bru Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Skei – kommunegrense Rindal

Kommunens flotte veihistoriske miljø på Faksnes er vel verdt et stopp for å oppleve et sammensatt kulturminne med både vei, steinhellebru og merkestein med brunavn.
Les mer

Postveiens mangfold og muligheter i Surnadal

Surnadal Stangvikvoren Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 1

Postveien i Surnadal kommune byr på gode muligheter til å tilrettelegge veien for bruk og til historieformidling om både postveien og posthistorie. I tillegg til formidling om selve veien er det også spennende historier knyttet til gårdene Røv og Skrivarstua. Hele veistrekningen er på omtrent 50 km og går hovedsakelig gjennom jordbrukslandskap. Traseen starter ved landingsvoren i Kvanne, gjennom gårdstunet på Skrivarstua og over Mo golfbane, som er knutepunktet for veitraseen fra 1800-tallet, til Grytskogan. Herfra slynger veien seg på og langs elvesletta vekselvis gjennom jorder og skoger til Skei sentrum. Veien videre fortsetter på elvesletta og passerer gjennom gårdstunene på Honnstad og Røv frem mot kommunegrensen til Rindal.

Det har eksistert to landingsvorer i Surnadal, Skrivarstuvoren og Stangvikvoren. Sistnevnte vor hører til den yngste veitraseen fra 1800-tallet som gikk mellom Mo og Stangvik, og ble bygd i 1839. Postbåten ankom Stangvikvoren med post fra Bølset i Tingvoll. Voren var i bruk frem til 1868 og ble da nedlagt fordi posten ble fraktet med dampbåt isteden. Veistrekningen Mo - Stangvik går som asfaltert vei mellom Mo og Vang, deretter som gruset vei fra Vang til Bruvollen gård gjennom skogs- og våtmarksområde. Mellom Stangvikvoren og Bruvollen er veien smal og asfaltert. Veistrekningen var godkjent som hovedvei mellom Mo og Stangvik like etter den ble bygd.

Kraftig bygd, brukar i steinheller. Brudekket er gjengrodd med gress og mose. Brustein er tettvokst med mose, både på og mellom steinene. Trær vokser langs bruens kanter. Røttene vokser ned mellom steinene og vil sprenge ut disse over tid.