Surnadal Faksnes Bru Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Skei – kommunegrense Rindal

– Skysstasjon, steinhellebru, støttemur

Kommunens flotte veihistoriske miljø på Faksnes er vel verdt et stopp for å oppleve et sammensatt kulturminne med både vei, steinhellebru og merkestein med brunavn.

Veiens flotte fremtoning på åkeren er verdt besøket i seg selv og ligger godt synlig over åkeren med kraftig oppbygd veikropp. Brufundamentene er også kraftige og er anlagt som store steinkar. Dette flotte smykket på åkeren bør få komme til sin rett, da det gir et bilde på et helhetlig historisk veimiljø.

Skysstasjonen på Røv som har mye spennende historie om prominente overnattingsgjester siden siste del av 1600-tallet. Over inngangspartiet til skysstasjonen henger det treplater som forteller om kong Christian Vs overnatting på gården.

Surnadal Røv skysstasjon Foto Siw Helen Myrvoll Grønland