2 gutter sitter utenfor et gammelt naust og ser på steiner som de har funnet på stranden

Prosjektplan
Nasjonalt postveiprosjekt 2023–2026

Prosjektplanen i et nøtteskall

Hovedprosjekt for «Nasjonalt postveiprosjekt 2023–2026» handler om
følgende:

• Vi skal blåse liv i den historiske postveien mellom Bergen og Trondheim.

• Vi skal bidra til å åpne nye mulighetsrom for utvikling av lokalsamfunn og
løse ut kulturhistoriske verdier som ressurser for rekreasjon, opplevelser og
reiseliv langs utvalgte strekninger.

• Vi skal ta i bruk og bidra til å videreutvikle en nyskapende tilnærming innen
kulturmiljøforvaltning basert på best mulig utveksling av erfaringer,
nasjonalt og internasjonalt.

• Vi skal bygge merkevaren «Den trondhjemske postvei» som et av landets
lengste kulturminner.

Du kan lese heile prosjektplana i PDF her.

Mann og dame lener seg mot bilen, mens de ser på barna som leker nede på standen ved solnedgang.

Innledning

Møre og Romsdal fylkeskommune har ledet et samarbeidsprosjekt sammen med Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen om å utvikle kulturminnet «Den trondhjemske postvei». Dette prosjektet, som er et forprosjekt, startet opp mars 2022. Siste del av forprosjektet har vært en strategifase der Mind the Gap har bistått med prosesstøtte. Dette notatet er en rapportering av hovedkonklusjoner fra strategifasen i forprosjektet.

Formålet med strategifasen har vært å utvikle et felles rammeverk mellom de samarbeidende aktørene om et hovedprosjekt. Dette notatet beskriver derfor visjon, hovedmål, strategier og aktiviteter for et hovedprosjektet frem til utgangen av 2026. Det gjør også rede for formål, rolleforståelse og valg av kulturminnefaglig tilnærming, inkludert organisering, ressurser og budsjett.

Det er særlig to formål med dette notatet:

• Det skal danne grunnlag for en søknad til Riksantikvarens tilskuddsordning til verdiskaping på kulturmiljøområdet om finansiering for perioden 2023–2026.

• Det skal brukes for å forankre prosjektet politisk og administrativt hos de samarbeidende aktørene, samt hos viktige samarbeidspartnere som vil inviteres til å delta i gjennomføringen av hovedprosjektet.

Deltagerne i strategifasen i forprosjektet har vært prosjektgruppen, som har bestått av:

• Hildegunn Maria Haanes Ruset, Møre og Romsdal fylkeskommune (prosjektleder)

• Eva Moberg, Vestland fylkeskommune

• Tor Titlestad, Vestland fylkeskommune

• Berit Vik, Vestland fylkeskommune

• Didar Taskan, Vestland fylkeskommune

• Kristin Prestvold, Trøndelag fylkeskommune

• Eline Meyer Størseth, Trøndelag fylkeskommune

• Cathrine Thorstensen, Statens vegvesen

• Izabela Agnieszka Chlewicka, Statens vegvesen

William Fagerheim fra Mind the Gap har vært prosessleder. Han har også ført dette notat i pennen.