Kilder

Det er også mye kulturarv som finnes dokumentert i form av bøker og avhandlinger om postveien. Vi vil her fremheve bøkene vi har brukt i arbeidet med denne nettsiden.

Ingemar Nordstrands «Postvegen Bergen–Trondheim» og Tore Gjæres bok «Over Ørskogfjellet i gamle dagar» er to uvurderlige vitnesbyrd på slitet og strevet med å bygge og holde Postveien i drift. Fra disse bøkene har vi lånt en rekke sitater og utsagn som beskriver og levendegjør den enkelte skjebnes befatning med postveien, enten som veibygger eller postdreng.

I tillegg har vi også brukt «Vegar før vegar var II – Fjelleier på Sunnmøre og i Romsdal» av Ragnar Standal og «Fotturar på Sunnmøre» av Helge J. Standal, Jon Hagen og Gunnar Vangen til inspirasjon.

TEKNISK

Nettsiden er utviklet av Havnevik AS.

BILDEKREDITERING

Konseptbildene til nettsiden er tatt av fotograf Tone Molnes. I tillegg har Siw Helen Myrvoll Grønland og Sunniva Nerbøvik også tatt noen av bildene.

Historiske bilder er lånt fra Fylkesfotoarkivet.

Bakgrunnsbildet til "Budbringeren forteller" er en akvarell av Andreas Bloch og har blitt fotografert av Erlend Sæteren, fra Norges postmuseum.

Mann som fester kano på taket av bilen ved solnedgang