Den trondhjemske postvei
Gjennom Trøndelag til Trondheim

Den trondhjemske postvei gikk over fjorder og fjell, langs vann og elver og gjennom frodige bygder mellom Bergen og Trondheim. Det var båtfrakt over fjordene. Tidlig på 1700-tallet tok staten over ansvaret for postvesenet og veien ble tatt i bruk for å frakte post. Gjennom 1700-tallet ble landeveien bygd ut og forbedret, slik at postførerne kunne ri, gå eller kjøre langs veien. Økende trafikk langs veien gjorde kravene til hvordan veien skulle bygges strengere. I 1794 fastsatte generalveimester Christopher Johannes Hammer veinormen for hvordan post- og kongeveger skulle bygges.

I Trøndelag går postveien gjennom fire kommuner (Rindal, Orkland, Skaun og Trondheim). Nesten hele vegstrekningen er tidligere kartlagt, men mye er uklart. Arkeologene i Trøndelag fylkeskommune måtte ut på tur for å se om vi fant den gamle veien fra fylkesgrensa i vest mot Møre og Romsdal til Trondheim. Er postveien gjennom fylket fremdeles så godt bevart at den kan inspirere til bruk gjennom vandringsturisme? Vil den i så fall gi god opplevelsesverdi lokalt i kommunene og som helhet for fylket? Er det muligheter for lokal verdiskaping langs veistrekningen? Ligger andre interessante opplevelser og spennende spor etter folk før oss i tilknytning til traseen? Mange spørsmål. Det vi var mest spent på, var om den mange hundre år gamle veien fremdeles lå der i det trønderske landskapet.

Og vi fant! Små bruddstykker og lengre perler av veistrekninger i de dagene vi var ute i terrenget på utforskning. Alle de fire kommunene i Trøndelag har deler av veien intakt. Tidens tann har gjort sitt, og mange steder ligger veien skjult under vegetasjon og er blitt borte i et moderne kulturlandskap. Men flere steder viste veien seg fram i all sin prakt som snorrette linjer gjennom myr, opp bakker, over berg og ned bratte skråninger med vidt utsyn over landskapet nedenfor. Som ved Fjøsvollan i Trondheim kommune hvor en nyere grusvei går i postveiens snorrette trase opp en lang og bratt bakke – og hvor utsikten ut over elva Gaulas delta, Gaulosen, med fjord og jordbruksbygder er slående. Var de like opptatt av utsikten som vi er, de som for lenge siden brakte posten over fjord og fjell mellom Bergen og Trondheim?

I samarbeid med Vestland og Møre og Romsdal fylke skal vi se på hvordan vi kan ruste opp den historiske veien fra fortiden for framtiden og legge til rette for at folk skal ta seg fram i postbøndenes fotspor mellom Bergen og Trondheim.

Orkland kommune

Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen ved Norsk vegmuseum startet i 2023 Nasjonalt postveiprosjekt for å ivareta og utvikle Den Trondhjemske postvei. Som en del av dette prosjektet vil dette nettstedet, www.postvei.no, bli videreutviklet.

Det vil fortløpende bli lagt ut mer informasjon om hva som skjer langs Den Trondhjemske postvei.