Surnadal Veitrase Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 2

Stangvik – Mobøen

Veistrekningen går som asfaltert vei mellom Mo og Vang, før den fortsetter som gruset vei gjennom skogs- og våtmarksområde fra Vang og frem til Bruvollen gård.

Strekningen fra Mo til Stangvik egner seg godt til tur – både til fots, med og uten barnevogn, og for sykkel og rullestol. Den vekslende veistandarden gir variasjon på turen og man kan kjenne naturens ro, jo lengre man kommer inn i marka.

Turen er ender opp i fredelige Stangvik, hvor man er fjernt fra en hektisk hverdag og kan nyte den vakre utsikten mot fjorden. I Mo har man mulighet for å starte eller avslutte turen med en runde golf, og virkelig få en lang dag ute i frisk havluft.