Den Trondhjemske postvei
Fjaler kommune

Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen ved Norsk vegmuseum har i 2023 eit samarbeidsprosjekt knytt til ivaretaking og utvikling av Den Trondhjemske postvei. www.postvei.no skal utviklast som del av dette prosjektet. Meir informasjon kjem derfor i løpet av 2023.