Sjøholt dugnadsgjeng i aksjon

Postvegnemnda i Ørskog: Ei historisk linje settast i stand

Tråkkheller gjenopprettar linjeføringa i bygda

Den Trondhjemske postvei kan ofte gjenkjennast i snorrette linjer som kjenneteikna vegarkitekturen og blir kalla for fransk linjeføring. Det er ikkje alltid eit godt prinsipp i det bratte landskapet!

Tekst: Runa Klock, postvegnemnda Ørskog

Dette prinsippet for vegbygging stamma frå det europeiske kontintentet og vart introdusert i Noreg av utanlandske ingeniørar, militære og embetsmenn. Postvegen gjennom Ørskog har mange av disse rette strekka, men eit av dei vart øydelagt då ein endra Kråvegen for å lage eit nytt kryss.

Postvegnemnda i Ørskog har no lagt ned tråkkheller der vegen gikk og gjennoppretta den rette linja mot Prestegarden, der det var postopneri.

Med nylaga sjablong er hellene merka, og også arbeidet påbegynt med å merke i asfalt, heile strekket gjennom bygda, der vegen gikk.

Sjøholt sjablong

Postvegnemnda i Ørskog brukte sjablongar og merka hellene med posthornet. Foto: Runa Klock

Dugnad sjøholt sjablong

Det vart malt sjablongar på både tråkkheller og asfalt. Foto: Runa Klock