Volda Hotel Grodaas Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 1

Grodås sentrum – Horndøla bru

Steinhvelvingsbruer

Denne parsellen er i dag i stor grad dekket av asfaltert vei eller ligger under dyrket mark. Men strekningen har interesseverdi med sine fire bruer, hvor en fortsatt er i bruk til biltrafikk.

Parsellen går fra Grodås sentrum til Horndøla ved Tomasgard og er omtrent 3 km lang. På denne strekningen har mye av postveien gått over jorder eller ligger under dagens asfalterte bilveier. Traseen har hatt fire bruer, hvor en er i brukt til biltrafikk og det er steinhvelvingsbrua over Horndøla. De andre står igjen som brukar i tørrmurt stein ved Kirkhornelva i Grodås, på Lødøen og ved hvelvbrua på Horndøla.

Som turmål er Grodås velegnet som utgangspunkt for turen, med hotell- og overnattingsfasiliteter, hvorfra en kan sykle eller kjøre til de ulike bruene på strekningen.