Vestnes Stikkrenne Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Ålesund – Kapteinbua i Fremstedalen (1786-trase)

Tydelig veitrase, stikkrenne

Parsellen er den eldste av traseene som ble anlagt i 1780-åra og går i strak linje over Ørskogfjellet og ned til Fremstedalen.

Parsellen er på ca. 3 km og går fra kommunegrensa på Ørskogfjellet til parkeringen ved Kapteinbua. Den gamle postveien går gjennom myr- og våtmark og over Auspholmyrane går veien parallelt med riksveien.

I denne parsellen ligger det meste av veien i veldig vått myrområde og veien er derfor ekstra sårbar for påvirkninger.