Vestnes Skysstasjon Ellingsgård Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Nyfonnsletta – Skorgeneskleiva

– Skysstasjon, gammelt meieri

Parsellen går fra Kapteinbua nedenfor Nyfonnsletta og ned til veiknutepunkt på Skorgeneskleiva, hvor veien deler seg i to traseer – en fra 1830-årene og den andre fra 1780-årene.

Ved Fremstedal har veien gått over jordet på to steder, med en veilengde hver på omtrent 200 og 300 meter. På den lengste strekningen er det bygd opp en støttemur for vei og det finnes ruiner etter et gammelt meieri som lå ved veien.