Molde Steinhvelvingsbro Istad Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Hjelset – Botterlia

– Steinhvelvingsbro, steinhellebro, brokar

Fra brua ved Oppdølselva og rundt Oppdølshaugen går postveien videre innover mot Skjevika. Her har veien gått helt ned til sjøkanten, forbi dagens byggefelt og fortsetter i rett linje over Hungnes og Eidsneset. Her passerer du også gården Eide, som tidligere var skysstasjon.

Når du kommer til Istad, kan du se parsellens høydepunkt – ei vakker, tørrmurt hvelvbru bygget i 1908. Det kan se ut som steinene i brukarene og -spennet er fra ulik tid og brua er i god stand.

For Molde kommune vil bruken av postveien hovedsakelig gjøres i bil, men veien over Istad, Steinløysa og Botterlia også godt egnet for sykkel.