Gjemnes Veitrase Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Heggem – Angvika

I frodige omgivelser kan du vandre på langstrakte grusveier og få en liten smakebit av postbondens ferdsel til fots for over hundre år siden.

Parsellen starter fra gårdstunet på Heggem og er en fin tur til fots eller på sykkel. Langs den grusede veien fra Hola over Mjøkhaugen til Aspåsen. Fra Mjøkhaugen går den grusede veien som imponerende, lange rette linjer ned mot Aspåsmyran. Et veistykke på 250 m er borte og veien kan derfor ikke brukes sammenhengende, og man må beregne å forflytte seg mellom veidelene med bil eller til fots gjennom terrenget.

Området er veldig vått og det anbefales vanntette sko med høy kant eller støvler om man skal ta turen til fots.

Fra Storesteinen/Aspåsmyran går veien videre over Aspåsen og dette er et godt utgangspunkt for en kort og fin fot- eller trilletur gjennom skog- og myrområde.