Gjemnes Veitrase Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 2

Botterlia – Heggem

Bro og brukar

Postveien ble bygd i samme trase som den gamle ferdselsvei på 1700-tallet, og dagens bilvei er sammenfallende med denne traseen.

Postveiens bredde er utvidet, og den fremstår i dag som en moderne bilvei hvor postveiens rette linjeføring er bevart. Kjør på biltur og se postveiens lange linjer og gamle brokonstruksjoner.

Når du har passert Heggem, kobler den lokale postveien seg på hovedruten. Den lokale postveien, som har gått mellom Heggem og Kristiandsund, går gjennom naturreservatet, forbi Heggemsvatnet, før den blir sammenfallende med asfaltert vei ved Ørneberget og ender opp i Torvikbukt. Posten ble fraktet med båt mellom Torvikbukt og Kristiansund, og det var et landingssted for den lokale postbåten her.

Langs denne parsellen kan naturen by på storslåtte opplevelser med utsikt over vannet Fosterlågen og mot Vetafjellet som troner i bakgrunnen med vekslende partier med skog.

Det finnes tre kulturminner langs denne ruten, en bro og to brokar. Broa går over Dyrlieelva, som fortsatt er i bruk som en del av riksveien. Brokarene er oppbygd av steinheller og ligger ved Bjørnbekken og Dueelva.