Søk hjelp og støtte

Tilhører du en gruppe eller forening som kunne tenke seg å bidra med å løfte postveiens verdi i ditt nærmiljø? Eller er du en frittstående ildsjel med gode idéer som du ønsker å dele med andre?

Da er du ikke alene. Det er mange gode prosjekter langs postveien som allerede er igangsatt som frivillig arbeid. Vi ønsker å bli kjent med alle som ønsker å bidra, forene krefter og sikre at postveiens egenart forsterkes.

Ta derfor kontakt med oss på e-post, postvei@mrfylke.no.

Dugnad

Søk støtte til ditt prosjekt
Tilskudd

Har du et prosjekt langs den Trondhjemske postvei som du trenger støtte til? Ta en nærmere titt på disse støtteordningene:

Prosjekt langs Den Trondhjemske Postveg – Møre og Romsdal fylkeskommune