Søk hjelp og støtte

Tilhører du en gruppe eller forening som kunne tenke seg å bidra med å løfte postveiens verdi i ditt nærmiljø? Eller er du en frittstående ildsjel med gode idéer som du ønsker å dele med andre?

Da er du ikke alene. Det er mange gode prosjekter langs postveien som allerede er igangsatt som frivillig arbeid. Vi ønsker å bli kjent med alle som ønsker å bidra, forene krefter og sikre at postveiens egenart forsterkes.

Ta kontakt med kontaktperson for ditt fylke eller Statens vegvesen på e-post;


Vestland fylkeskommune:

Kontaktinformasjon kjem


Møre og Romsdal fylkeskommune:

Hildegunn Haanes Ruset

Tore Bugge Pedersen


Trøndelag fylkeskommune:

Eline Meyer Størseth


Statens Vegvesen:

Norsk Vegmuseum

Cathrine Thorstensen

Izabela Agnieszka Chlewicka

Dugnad