Volda Kjøsapollen Grodås Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Kjøsapollen – Grodås sentrum

Postnaust og hvelvbru

Parsellen har en flott turvei fra Båtevika til Skavika. Denne strekningen kan tilrettelegges med rasteplass på toppen av Halsen, hvor det kan plasseres benker og informasjonsskilt om postveien og posthistorie. Herfra er det også god utsikt over vannet og kan være en flott plass å innta nisten på.

Neste område hvor det kan være flott med rasteplass med benker og informasjon om postveien og posthistorie, er i den øverste svingen på strekningen mellom Halsen og Skavika.

Det finnes også en fin åpen plass ved noen steiner der det kan plasseres benker. Det kan være godt med en pust i bakken her, etter å ha gått opp den bratte stigningen fra Skavika. I tillegg er stedet et flott utkikkspunkt over Hornindalsvatnet.