Volda Horndøla bru Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 3

Raftevollen – Kommunegrense Stranda

Merkesteiner og hellebruer

For denne parsellen er det den grusede veistrekningen mellom Raftevollen og Orremyra som kan fremheves som et kulturminne med godt formidlingspotensiale. Strekningen har seks merkesteiner og to rodesteiner, i tillegg har den to hellebruer.

Den kan derfor brukes til å vise hvordan merkesteiner og rodesteiner sto plassert langs postveien og være en fin kontrast til dagens moderne skilting av veien. Veien er fin både til fots, med barnevogn og på sykkel. Den passer derfor til flere typer turgåere