Gamlebrua over Straumen Vestnes kommune

Skorgeneskleiva – Vestnes

Ved Skorgeneskleiva deler postveien seg i to retninger, hvor traseen fra 1780-årene går gjennom byggefelt ned mot Skorgebukta og fortsetter parallelt langs strandlinja.

Langs Vestnesbukta går veien gjennom et skogsområde og over jordet til den møter dagens bilvei. Bilveien og postveien er herfra sammenfallende og følger samme trase frem til landingsvoren i Vestnes.

Gjennom løvskog og jordbrukslandskap går veien frem mot prestegardsjordet og over den flotte brua i sentrum av Vestnes. Herfra går veien videre før den tilslutt ender opp ved voren i Vestneshagen.

Deler av strekningen kan gås, men kan også nytes fra sykkelsetet.