Tingvoll Landingsvor Bølset Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Vågbøen gård – Bølsetvoren

Broer, brokar, landingsvor

Opplev et av Tingvolls flotteste kulturminner. Se hvordan tidens tann har formet veien i samspill med spor fra fortidens infrastruktur.

Parsellen går fra Vågbøen gård til landingsvoren på Bølset. Den er omtrent 2 km lang og første del av veien er asfaltert vei fra Vågbøen til Breivik. Herfra viser en gruset skogsvei veien frem til Bølset gård, før siste del av strekningen har gressdekke helt ned til Bølsetvoren.

Veistrekningen fra Breivika og ned til Bølsetvoren kan fremheves som et av kommunens flotteste kulturminner. Området gir en fantastisk mulighet til å vandre på den historiske veien og oppleve det den var, og det den har blitt. Det er stor variasjonen i hvordan veien er bevart og langs strekningen ser man godt endringene i veiens karakter og utseende. Dens skiftende bredde, slitasje gjennom langvarig bruk og stedvis modernisering gjør veien til en opplevelse i seg selv.

Langs strekningen passerer du fire broer/brokar som er bygget med steinheller, fem stikkrenner og i tillegg har to veitraseer eldre veifar. Veien er sporete og har ulik grad av bevaring.