Tingvoll Bekkjen gård Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Tingvollvågen – Vågbøen landingsvor

Gjestgiveri, rodesteiner, landingsvor

Bli kjent med Bekkjen prestegårds spennende historie og oppdag kulturminner fra en svunnen tid.

Ved den moderne kaien i Tingvollvågen møter man en flott, hvit villa med blå-turkise vinduer. Over inngangen står det med store løkkebokstaver, Bekkjen. Stedet har fungerte som skysstasjon, gjestgiveri, handelssted, poståpneri og fengsel. I hagen til gården står det en høyreist stein med jernring rundt som har vært en galge hvor avstraffelse av forbrytere foregikk.

Denne parsellen går fra Bekkjavoren i Tingvollvågen til Vågbøvoren og er 5 km lang. Veien er smalere enn de moderne veiene og man får en følelse av å gå langs en eldre vei som er asfaltert. Strekningen går gjennom jordbrukslandskap og har fungert som en forbindelsesåre mellom de to landingsvorene. Fra nedkjørselen mot Vågbøvoren går veien som moderne gruset kjørevei og hele strekningen egner seg godt for sykkel.

Langs postveien videre over moen passerer man en hellebro ved Holtavatnet som er markert med fire rodesteiner, en i hvert hjørne. To av steinene er innrisset med årstallet 1819 og viser at broa ble anlagt i den tid.