Stranda Framhus Skysstasjon Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Svemork/Sve – Stranda sentrum

Skysstasjon

Fra veiknutepunktet på Sve, går veien mot Stranda sentrum. Parsellen er omtrent 7 km lang og er tidvis sammenfallende med riksvei og gruset gårdsvei. Den grusede veien er en modernisert og opprustet vei i forbindelse med transport av tømmerhogst.

Når du har passert Endrefallet blir terrenget veldig bratt gjennom skogen. På Osstølen er det et veiskille og en annen, smal tydelig oppbygd vei går i nordøstlig retning. Veien går videre forbi Lomsplassen og fortsetter som smal, sporete vei til Framhus gård. Gården var skysstasjon da postveien var i drift.