Stranda Brokar ved Stormyrbakken Foto Siw Helen Myrvoll Grønland 2

Kjellstadli – Fjelltun

Steinhellebro og rodesteiner

Parsellen i sin helhet er omtrent 6,5 km lang og starter ved kommunegrensen til Volda. Herfra går veien som gruset gårdsvei gjennom jordbrukslandskap og følger elva opp til Fjelltun.

På Stormyrbakken krysser veien elva over ei steinhellebro. Selve brospennet er moderne, men broa har tørrmurte kar av steinheller og er i god stand. Herfra går postveien videre som hyttevei, går delvis under tettvokst skog og er lite synlig i terrenget.

Fra Tronstad er veien sammenfallende med riksveien frem til Leite, og deretter følger postveien og riksveien samme trase frem til Fjelltun.

Rodesteiner kan finnes flere steder langs strekningen, både på Kjellstadli, Lihaug og Litlebøen gård.