Molde Rodestein Foto Siw Helen Myrvoll Grønland

Kringstadbukta – Hjelset

Steinhvelvbro, brofundamenter, milesteiner

Selv om mye av postveien gjennom Molde kommune ligger under asfalt, har strekningen mange broer fra ulike tidsperioder.

Posten kom i land ved Kringstadbukta hvor landingsvoren skal ha ligget, og parsellen strekker seg videre frem til brua over Oppdølselva på Hjelset. Postveien er for det meste sammenfallende med dagens riksvei frem til Molde verft og Mjelve, hvor veien har gått over jordet til Øygarden.

På Mjelve finner du vakre Skjersåa bru, som ble bygget i 1839 for en kostnad på 60 spesidaler. Brua er utvidet og er i dag en kombinasjon mellom steinhvelvbru og platebru og du kan også se både merkestein med brunavn og milestein i dette området.

Molde Skjersåa bru Foto Siw Helen Myrvoll Grønland