IMG 5506

Artikkel 2 copy

– Steinhellekiste og merkestein

Denne veistrekningen er den eldste av traseene som går i dette området. Langs denne parsellen finner man både ei hellebru, en steinhellekiste og en merkestein med brunavn.

Veien har en høyt oppbygd og tydelig markert veikropp i terrenget men er godt gjengrodd av vekster som gress, våtmarksvegetasjon og tettvokste trær.

Parsellen er på omtrent 2 km og strekker seg fra veiknutepunkt mellom eldre og yngre trase på Gjerdsbrauta til veiknutepunktet mellom eldre trase og riksveien på Singlarbakken.

Det er sterkt behov for skjøtselsarbeid på hele strekningen i tillegg til enkelte kritiske punkter som krever tiltak innen rimelig tid. På grunn av den tettvokste vegetasjonen fremstår veien mer som sti enn en vei. Som turmål er likevel strekningen interessant ettersom man her finner ulike kulturminner langs stien.

Man finner blant annet en hellesteinsbro i tre meters bredde med originale steiner fra første bygging på 1800-tallet. Broen er dekket av gress og mose og små løvtrær vokser på hver side av broen.