Mann og dame ute i hver sin kano

Artikkel 3 copy

Postnaust og hvelvbru

Denne parsellen har et postnaust fra 1700-tallet som ble brukt i forbindelse med postbåten, og her er det mulig å lete frem historier som kan være spennende utgangspunkt for formidling om postveihistorien.

Strekningen kan fremheves som en flott, kortere etappe, på ca. 3,5 km, hvor fjord- og kanalopplevelse settes i fokus. Historieformidling knyttet til postnaustet og postveihistorien i tillegg til fotturister også her rettes mot de som er ute på tur med båt på fjorden, kanoer, småbåter og lignende. Området ved postnaustet er godt egnet til informasjonsskilt om veien og til formidling om landingsvoren og postnaustet. Naustet er under utarbeidelse som del av prosjektet om dagsturhyttene langs postveien. På Holane er det idyllisk kanalanlegg med vakker utformet hvelvbru gjenoppbygd med opprinnelige steiner rundt 1900.