Familie på 4 sykler på en skogsvei

Artikkel 1

Franske linjer og spennende sykkelstier

Fra bakketoppen, ved Haugsæter, er det et flott skue over veiens langstrakte linje nedover i Kvanndalen.

Den snorrette linjen strekker seg fra veiskillet ved Nysæterbakkane og frem til veiens knekkpunkt ved Nysæternakken. Dette er betegnende for datidens veiarkitektur og kalles for fransk linjeføring. Dette prinsippet for veibygging stammer fra det europeiske kontintentet og ble brakt til Norge på gjennom utenlandske ingeniører, militære og embetsmenn.

Veien går gjennom et sårbart myrterreng og her må det utvises aktsomhet utover fotturisme. Den første og siste delen av etappen er midlertid godt egnet for sykkelturisme.